GA NAAR:

Verticale compartimentering

Brandwerende wandsystemen met grote hoogte volgens EN 1364-1 met PROMATECT®-100 of PROMATECT®-H

Promat®-SYSTEMWALL is een brandwerende niet-dragende wand met grote hoogte. Dit wandsysteem is in het bijzonder ontworpen voor (renovaties van) industriële gebouwen. Promat®-SYSTEMWALL bestaat uit een gegalvaniseerd stalen roosterwerk met aan beide zijden een dubbele laag PROMATECT® platen. Dit systeem is uitermate geschikt voor het bouwen van hoge, lichte en gemakkelijk te demonteren wanden waaraan hoge brandwerendheidseisen gesteld worden. Promat®-SYSTEMWALL wordt gekenmerkt door een eenvoudige en zeer snelle montage; het systeem is slank en erg stabiel. Door zijn lage gewicht vereist de wand geen extra fundering. De maximaal toegelaten wandhoogte voor EI 60 en EI 120 bedraagt 12 m.

Brandwerende wandsystemen volgens EN 1364-1 met PROMATECT®-100 of PROMATECT®-H

Skeletwanden zijn wanden die opgebouwd zijn rond een skelet, een geraamte uit houten kepers of metalen C-profielen. Skeletwanden zijn meestal niet dragend en hebben een brandweerstandsklasse EI 30, EI 60 of EI 120. Wanneer skeletwanden in koude toestand dragend zijn, moet hun dragende functie ook in geval van brand behouden blijven en dienen zij dus te worden getest met belasting. Wij spreken dan over REI wanden. Wij bieden ook oplossingen voor het opwaarderen van de brandweerstand van bestaande wanden uitgevoerd in spaanplaten. Die noemen we renovatiewanden. De voorgestelde wandsystemen vinden zowel toepassing in nieuwbouwprojecten als bij verbouwingswerken. Promat heeft oplossingen voor situaties waar hoge eisen gesteld worden aan vocht, mechanische weerstand en akoestische isolatie.

Brandwerende afdichting van de voorzijde van schachten met vaste of afschroefbare voorzetwanden volgens EN 1364-1 met PROMATECT®-100 of PROMATECT®-H

Voorzetwanden zijn per definitie wanden die vanaf één enkele zijde gemonteerd kunnen worden. Ze worden bijgevolg toegepast als afdichting van openingen in brandwerende muren en dergelijke, waar men niet aan de binnenkant kan gaan werken. Ze lenen zich ook tot het afdichten of opbouwen van technische schachten.

Brandwerende afdichting van de voorzijde van schachten met afschroefbare luiken volgens EN 1364-1 met PROMATECT®-H

In grote gebouwen groepeert men de leidingen zoveel mogelijk in technische schachten. Vermits dergelijke schachten gevaarlijke verspreiders zijn van de brand zullen hieraan bijzondere brandwerendheidseisen gesteld worden. Technische schachten worden meestal uitgevoerd in metselwerk of beton. Soms verlangt men een regelmatige controle van de leidingen of de verbruiksmeters in die schachten. Dan zal men afneembare brandwerende toegangsluiken inbouwen.

De meest gepaste toepassing voor verticale compartimentering.