GA NAAR:

Gevels

Vlamdichte schermen E 60 in gordijngevels met PROMATECT®-H volgens EN 1364-4

De brandoverdracht van de ene verdieping naar de andere langs de gevel van het gebouw is één van de grootste risico’s in flat- of torengebouwen. Daarom voorziet de wetgever dat de verbinding van het gevelelement met de vloer voldoet aan de eisen opgelegd aan de vloer of aan de wanden die het compartiment afbakenen.

Verder moet in de gevelconstructie aan elke verdieping een verticale barrière E 60 opgebouwd worden die de vlamoverdracht van de ene verdieping naar de andere verhindert. Dit kan zowel met een borstwering op de vloer gebeuren als met een afgehangen schort boven het raam. De totale hoogte van het vlamscherm moet minstens 1 m zijn (vloerdikte inbegrepen). Een vlamscherm kan ook geïntegreerd worden in een bestaand gordijngevelsysteem. Consulteer hiervoor onze Technische Dienst.

De meest gepaste toepassing voor gevels.