FORENSISCH PSYCHIATRISCH CENTRUM TE GENT

2014
België - Gent
Abscis Architecten
  • Schachten
  • Stalen liggers

België - Gent

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum, gelegen aan de Wiedauwkaai te Gent, zal instaan voor de opvang en de behandeling van veroordeelden met psychische problemen. Dit centrum kan worden vergeleken met een psychiatrisch ziekenhuis maar met de veiligheidsvoorzieningen van een gevangenis. Dit is het eerste centrum dat in België wordt gebouwd.

Uiteraard wordt er bij het realiseren van dit gebouw rekening gehouden met de strengste veiligheidsnormen, ook op het vlak van brandveiligheid.  Zo werden de schachten met nutsvoorzieningen brandwerend beschermd met PROMATECT®-100 van 15 mm voor een brandweerstand van 2 uur.  Deze werken werden uitgevoerd door Heymans Bouw.  De firma Meyvaert uit Gent, wereldwijde specialist in het plaatsen van brandwerende beglazing, veiligheidsglas en brandwerende glazen deuren, bekleedde de raam- en deurprofielen in het gebouw met PROMATECT®-H plaatmateriaal van 20 mm dik voor een brandweerstand van 2 uur.  Het verzagen van deze platen gebeurde op vakkundige wijze door onze verdeler Callewaert uit Kuurne.  Voor de bescherming voor Rf 2h van de stalen liggers in het gebouw koos aannemer Denys, tevens hoofdaannemer van het project, voor een bespuiting met brandwerende spuitmortel Cafco MANDOLITE®-CP2.  Ook aan de doorvoeringen van brandwerende compartimenten werd de nodige aandacht besteed.  Hiervoor werd o.a. gebruik gemaakt van PROMASTOP®-CB vooraf behandelde rotswolmatten en PROMASTOP®-I brandwerende verf.