PROMASIL®-1000L

Voordelen

Onbrandbaar 
Lichte isolatieplaat 
Uitstekende isolerende eigenschappen 
Bestand tegen temperaturen tot 1000°C 
Superieure technische en mechanische eigenschappen

Een zeer lichte calciumsilicaatplaat

PROMASIL®-1000L is een zeer lichte calciumsilicaatplaat met een isolatiewaarde tot 1000°C.


Toepassingen

Als onderdeel van het Promafour omkastingssysteem 
Als achterwandisolatie bij vrijstaande kachels 
Als isolerend - technisch omkastingssysteem voor haardconcepten

Video
Voordelen en toepassingen
< #Back#

Voordelen:

 • Onbrandbaar
 • Lichte isolatieplaten
 • Uitstekende isolerende eigenschappen
 • Bestand tegen temperaturen tot 1000°C
 • Superieure thermische en mechanische eigenschappen

Toepassingen:

 • Als onderdeel van het Promafour® omkastingssysteem
 • Als achterwandisolatie bij vrijstaande kachels
 • Als isolerend - technisch omkastingssysteem voor haardconcepten

Voordelen:

 • Onbrandbaar
 • Lichte isolatieplaten
 • Uitstekende isolerende eigenschappen
 • Bestand tegen temperaturen tot 1000°C
 • Superieure thermische en mechanische eigenschappen

Toepassingen:

 • Als onderdeel van het Promafour® omkastingssysteem
 • Als achterwandisolatie bij vrijstaande kachels
 • Als isolerend - technisch omkastingssysteem voor haardconcepten

Eigenschappen
< #Back#


Technische eigenschappen

 PROMASIL®-1000L 
 Kleur  Wit
 Classificatietemperatuur  1000°C 
 Volumieke massa  300 kg/m³
 Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 400°C  6,0x10-6 m/m K
 Buigsterkte  1,0 N/mm²
 Druksterkte  2,5 N/mm²
 Krimp na 12 h  0,5% bij 1000°C
 Warmtegeleidingscoëfficiënt λ  200°C  0,081 W/m K 
   400°C  0,099 W/m K 
   600°C  0,126 W/m K 
   800°C
 0,163 W/m K 
 Soortelijke warmtecapaciteit  400)C  1,02 kJ/kg K


De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven
enkel een indicatie.  Als sommige eigenschappen kritisch
zijn voor een toepassing, adviseren wij om Promat te 
contacteren.Technische eigenschappen

 PROMASIL®-1000L 
 Kleur  Wit
 Classificatietemperatuur  1000°C 
 Volumieke massa  300 kg/m³
 Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 400°C  6,0x10-6 m/m K
 Buigsterkte  1,0 N/mm²
 Druksterkte  2,5 N/mm²
 Krimp na 12 h  0,5% bij 1000°C
 Warmtegeleidingscoëfficiënt λ  200°C  0,081 W/m K 
   400°C  0,099 W/m K 
   600°C  0,126 W/m K 
   800°C
 0,163 W/m K 
 Soortelijke warmtecapaciteit  400)C  1,02 kJ/kg K


De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven
enkel een indicatie.  Als sommige eigenschappen kritisch
zijn voor een toepassing, adviseren wij om Promat te 
contacteren.


Transport en opslag
< #Back#

De PROMASIL®-1000L platen worden tijdens transport en opslag gestapeld op een vlakke ondergrond en ten minste afgedekt met een dekzeil.  De opslag gebeurt in een overdekte en goed geventileerde ruimte.

De PROMASIL®-1000L platen worden tijdens transport en opslag gestapeld op een vlakke ondergrond en ten minste afgedekt met een dekzeil.  De opslag gebeurt in een overdekte en goed geventileerde ruimte.

Verwerking en afwerking
< #Back#

Vermijd bij machinale verwerking het inademen van het vrijgekomen stof en neem de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL) voor inhaleerbaar en inadembaar stof in acht.  Draag gepaste handschoenen en vermijd contact met de huid en/of ogen.

Vermijd bij machinale verwerking het inademen van het vrijgekomen stof en neem de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL) voor inhaleerbaar en inadembaar stof in acht.  Draag gepaste handschoenen en vermijd contact met de huid en/of ogen.

Veiligheid in gebruik
< #Back#

Een veiligheidsinformatieblad (SDS) in overeenstemming met de Europese regelgeving kan worden aangevraagd.

Een veiligheidsinformatieblad (SDS) in overeenstemming met de Europese regelgeving kan worden aangevraagd.