PROMAFOUR®-HTI 1100 (=PROMAGLAF®-HTK 1100)

Voordelen

Flexibele isolatiedekens
Op basis van hogetemperatuurbestendige glasvezels
Onbrandbaar
Bestand tegen temperaturen tot 1000°C

Hoge temperatuursbestendige isolatiedekens

PROMAFOUR®-HTI 1100 zijn hoge temperatuursbestendige isolatiedekens op basis van silicaatvezels.

beperkte biologische weerstand
grote thermische weerstand
hoge weerstand tegen thermische schokken
niet geclassificeerd

Toepassingen

als onderdeel van het Promafour® omkastingssysteem 
als achterwandisolatie bij vrijstaande kachels 
als isolerend - technisch omkastingssysteem voor haardconcepten

Voordelen en toepassingen
< #Back#

Voordelen:

 • Flexibel
 • Onbrandbaar
 • Bestand tegen temperaturen tot 1000°C

Toepassingen:

 • Isolatie van kachels
 • Isolatie van schouwen
 • Isolatie van rookgaskanalen

Voordelen:

 • Flexibel
 • Onbrandbaar
 • Bestand tegen temperaturen tot 1000°C

Toepassingen:

 • Isolatie van kachels
 • Isolatie van schouwen
 • Isolatie van rookgaskanalen

Eigenschappen
< #Back#


Technische eigenschappen

 Kleur  Wit
 Classificatietemperatuur  1100° C 
 Densiteit

 96 kg/m³
 128 kg/m²
 Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 400° C  6,0 x 10-6 m/m K
 Buigsterkte  1,0 N/mm²
 Druksterkte  2,5 N/mm²
 Krimp na 24 h bij 1100° C  < 1
 Warmtegeleidingscoëfficiënt  (ASTM C, 177) - densiteit 128 kg/m³  200°C  0,06 W/m K 
   400°C  0,10 W/m K 
   600°C  0,16 W/m K 
   800°C
 0,23 W/m K 
   1000°C  0,32 W/m K 
 Soortelijke warmtecapaciteit    1,13 kJ/kg K

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. 
Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om Promat te contacteren.Technische eigenschappen

 Kleur  Wit
 Classificatietemperatuur  1100° C 
 Densiteit

 96 kg/m³
 128 kg/m²
 Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 400° C  6,0 x 10-6 m/m K
 Buigsterkte  1,0 N/mm²
 Druksterkte  2,5 N/mm²
 Krimp na 24 h bij 1100° C  < 1
 Warmtegeleidingscoëfficiënt  (ASTM C, 177) - densiteit 128 kg/m³  200°C  0,06 W/m K 
   400°C  0,10 W/m K 
   600°C  0,16 W/m K 
   800°C
 0,23 W/m K 
   1000°C  0,32 W/m K 
 Soortelijke warmtecapaciteit    1,13 kJ/kg K

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. 
Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om Promat te contacteren.


Transport en opslag
< #Back#

De PROMAFOUR®-HTI 1100  dekens worden tijdens transport ten minste afgedekt met een dekzeil.  
De opslag gebeurt in een overdekte en goed geventileerde ruimte.

De PROMAFOUR®-HTI 1100  dekens worden tijdens transport ten minste afgedekt met een dekzeil.  
De opslag gebeurt in een overdekte en goed geventileerde ruimte.

Verwerking en afwerking
< #Back#

Vermijd bij machinale verwerking het inademen van het vrijgekomen stof en neem de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL) voor inhaleerbaar en inadembaar stof in acht.  Draag gepaste handschoenen en vermijd contact met de huid en/of ogen.

Vermijd bij machinale verwerking het inademen van het vrijgekomen stof en neem de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL) voor inhaleerbaar en inadembaar stof in acht.  Draag gepaste handschoenen en vermijd contact met de huid en/of ogen.

Veiligheid in gebruik
< #Back#

Een veiligheidsinformatieblad (SDS) in overeenstemming met de Europese regelgeving kan worden aangevraagd.

Een veiligheidsinformatieblad (SDS) in overeenstemming met de Europese regelgeving kan worden aangevraagd.

Documenten
< #Back#

Handleiding

Handleiding

Handleiding

Handleiding