Promat®-GLUE K84

Voordelen

 • Onbrandbaar
 • Anorganisch, ontwikkelt geen giftige, noch brandbare gassen
 • Gebruiksklaar
 • Goed smeerbaar
 • Gemakkelijk te doseren
 • Geen voorafgaande behandeling van de ondergrond nodig

Solventvrije, ééncomponent silicaatlijm met anorganische toeslagstoffen

Promat®-GLUE K84 is een solventvrije, ééncomponent silicaatlijm met anorganische toeslagstoffen, die speciaal is ontwikkeld voor het verlijmen van onbrandbare elementen.

Toepassingen

 • Verlijmen van calciumsilicaatplaten onderling
 • Verlijmen van minerale vezelplaten op gipsplaten, vezelcementplaten en staalplaten
 • Verlijmen van PROMATECT®-L500 platen op stalen luchtkanalen en op PROMATECT®-L500 platen voor het realiseren van zelfstandige ventilatie- en rookafvoerkanalen
Voordelen en toepassingen
< #Back#

Voordelen:

 • Onbrandbaar
 • Anorganisch, ontwikkelt geen giftige, noch brandbare gassen
 • Gebruiksklaar
 • Goed smeerbaar
 • Gemakkelijk te doseren
 • Geen voorafgaande behandeling van de ondergrond nodig

Toepassingen: 

Promat®-GLUE K84 geschikt voor volgende toepassingen:

 • Verlijmen van calciumsilicaatplaten onderling.
 • Verlijmen van minerale vezelplaten op gipsplaten, vezelcementplaten en staalplaten.
 • Verlijmen van PROMATECT®-L500 platen op stalen luchtkanalen en op PROMATECT®-L500 platen voor het realiseren van zelfstandige ventilatie- en rookafvoerkanalen.

Voordelen:

 • Onbrandbaar
 • Anorganisch, ontwikkelt geen giftige, noch brandbare gassen
 • Gebruiksklaar
 • Goed smeerbaar
 • Gemakkelijk te doseren
 • Geen voorafgaande behandeling van de ondergrond nodig

Toepassingen: 

Promat®-GLUE K84 geschikt voor volgende toepassingen:

 • Verlijmen van calciumsilicaatplaten onderling.
 • Verlijmen van minerale vezelplaten op gipsplaten, vezelcementplaten en staalplaten.
 • Verlijmen van PROMATECT®-L500 platen op stalen luchtkanalen en op PROMATECT®-L500 platen voor het realiseren van zelfstandige ventilatie- en rookafvoerkanalen.
Eigenschappen
< #Back#

 

Eigenschappen

Promat®-Plamuur

Volumieke massa ± 1,4 ± 0,2 g/cm³
Viscositeit (20 °C) ± 270 Pa.s ± 50 Pa.s
Uitzetting 1:15
Verpakking Plastic emmers van 15 kg
Plastic zakjes van 1 kg
Kleur Beige
Consistentie Pasta
Verwerkingstemperatuur + 5 °C tot + 40 °C
 Droogtijd (RH 65%, 20 °C) Normaal: ± 24 h/mm
Volledige uitharding: ± 1 week
Verbruik grote oppervlakken
(in functie van de kwaliteit van
de ondergrond)
± 1,2 tot 1,8 kg/m²

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

 

Eigenschappen

Promat®-Plamuur

Volumieke massa ± 1,4 ± 0,2 g/cm³
Viscositeit (20 °C) ± 270 Pa.s ± 50 Pa.s
Uitzetting 1:15
Verpakking Plastic emmers van 15 kg
Plastic zakjes van 1 kg
Kleur Beige
Consistentie Pasta
Verwerkingstemperatuur + 5 °C tot + 40 °C
 Droogtijd (RH 65%, 20 °C) Normaal: ± 24 h/mm
Volledige uitharding: ± 1 week
Verbruik grote oppervlakken
(in functie van de kwaliteit van
de ondergrond)
± 1,2 tot 1,8 kg/m²

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Transport en opslag
< #Back#

• Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.
• In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het materiaal tot ca. 6 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.
• Een geopende verpakking dient na gebruik zorgvuldig te worden gesloten en binnen een redelijk korte tijd te worden verwerkt.

• Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.
• In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het materiaal tot ca. 6 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.
• Een geopende verpakking dient na gebruik zorgvuldig te worden gesloten en binnen een redelijk korte tijd te worden verwerkt.

Verwerking en afwerking
< #Back#
Promat®-GLUE K84 peut être appliqué à l’aide:

• d’une spatule ou d’un couteau à enduit.
• d’un peigne à colle adéquat.
• de la pochette en plastique même après en avoir coupé la pointe.

Nettoyez les outils immédiatement après usage en les rinçant abondamment à l’eau.
Promat®-GLUE K84 peut être appliqué à l’aide:

• d’une spatule ou d’un couteau à enduit.
• d’un peigne à colle adéquat.
• de la pochette en plastique même après en avoir coupé la pointe.

Nettoyez les outils immédiatement après usage en les rinçant abondamment à l’eau.
Veiligheid in gebruik
< #Back#

• Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.
• Enkel toepassen in goed geventileerde ruimte.
• Bevat kaliumhydroxide
• Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.

• Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.
• Enkel toepassen in goed geventileerde ruimte.
• Bevat kaliumhydroxide
• Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.

Documenten
< #Back#

Technische productbladen

Technische productbladen

Technische productbladen

Technische productbladen