PROMAPAINT®-SC4

Voordelen

Solventvrij
Vezelvrij
Geringe dikte
Naadloos resultaat
Esthetisch uitzicht
Overschilderbaar

Een brandwerende, vezelvrije intumescerende één-component verf

PROMAPAINT®-SC4 is een brandwerende, vezelvrije intumescerende één-component verf op waterbasis met acrylaatcopolymeren.

Brandweerstand: getest tot 90 minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.
Brandreactie: Euroklasse E volgens EN 13501-1
CE-markering volgens ETA 13/0198
DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie en onze “Handleiding voor het aanbrengen van PROMAPAINT®-SC3 en PROMAPAINT®-SC4” voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Toepassingen

Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in binnenklimaat (Z2), in binnenklimaat met hoge blootstelling aan vochtigheid (Z1), in binnenklimaat en beschermd buitenklimaat (Y):

 • Stalen draagconstructies (vnl. tot en met R 90)
 • Staalplaatbetonvloeren

Voordelen en toepassingen
< #Back#

Voordelen:

 • Solventvrij
 • Vezelvrij
 • Geringe dikte
 • Naadloos resultaat
 • Esthetisch uitzicht
 • Overschilderbaar

Toepassingen: 


Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in binnenklimaat (Z2), in binnenklimaat met hoge blootstelling aan vochtigheid (Z1), in binnenklimaat en beschermd buitenklimaat (Y):

 

 • Stalen draagconstructies (vnl. tot en met R 90)
 • Staalplaatbetonvloeren

Voordelen:

 • Solventvrij
 • Vezelvrij
 • Geringe dikte
 • Naadloos resultaat
 • Esthetisch uitzicht
 • Overschilderbaar

Toepassingen: 


Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in binnenklimaat (Z2), in binnenklimaat met hoge blootstelling aan vochtigheid (Z1), in binnenklimaat en beschermd buitenklimaat (Y):

 

 • Stalen draagconstructies (vnl. tot en met R 90)
 • Staalplaatbetonvloeren

Eigenschappen
< #Back#

Eigenschappen

PROMAPAINT®-SC4

Volumieke massa (droog, 20°C) ± 1,3 kg/dm3 ± 0,05 kg/dm3
Volume vaste stof
68% ± 2%
Viscositeit (20°C)
44 tot 66 Pa.s
VOC-gehalte
< 2,2 g/l
Verpakking Metalen emmers van 25 kg
Kleur Wit
Basis Water
Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 40°C
Temperatuur van de ondergrond Minimum: + 2°C en 2°C boven het dauwpunt
Maximum: + 40°C
Aantal lagen In functie van de applicatietechniek, ondergrond, brandweerstand, enz.
Droogtijd (50% RH, 20°C) Stofdroog: ± 8 uur voor 1000 μm DFT
Volledig droog: 7 tot 8 dagen
Wachttijd tussen 2 lagen ± 8 uur
Wachttijd voor aanbrengen topcoat/afwerkingslaag
Enkele dagen
Theoretisch verbruik
± 2 kg/m² voor 1000 μm DFT
Praktisch verbruik
In functie van de ondergrond en de applicatietechniek

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Eigenschappen

PROMAPAINT®-SC4

Volumieke massa (droog, 20°C) ± 1,3 kg/dm3 ± 0,05 kg/dm3
Volume vaste stof
68% ± 2%
Viscositeit (20°C)
44 tot 66 Pa.s
VOC-gehalte
< 2,2 g/l
Verpakking Metalen emmers van 25 kg
Kleur Wit
Basis Water
Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 40°C
Temperatuur van de ondergrond Minimum: + 2°C en 2°C boven het dauwpunt
Maximum: + 40°C
Aantal lagen In functie van de applicatietechniek, ondergrond, brandweerstand, enz.
Droogtijd (50% RH, 20°C) Stofdroog: ± 8 uur voor 1000 μm DFT
Volledig droog: 7 tot 8 dagen
Wachttijd tussen 2 lagen ± 8 uur
Wachttijd voor aanbrengen topcoat/afwerkingslaag
Enkele dagen
Theoretisch verbruik
± 2 kg/m² voor 1000 μm DFT
Praktisch verbruik
In functie van de ondergrond en de applicatietechniek

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Transport en opslag
< #Back#

Tijdens het transport en de opslag moet het materiaal worden afgeschermd tegen temperaturen onder 5°C en boven 40°C.
In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het materiaal tot 18 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.

Tijdens het transport en de opslag moet het materiaal worden afgeschermd tegen temperaturen onder 5°C en boven 40°C.
In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het materiaal tot 18 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.

Verwerking en afwerking
< #Back#
 • PROMAPAINT®-SC4 is bij levering klaar voor gebruik en mag niet verdund worden met water.
 • PROMAPAINT®-SC4 kan worden aangebracht met behulp van een borstel, roller of airless spuittoestel in lagen van ca. 750 μm (DFT = Dry Film Thickness).
 • Afhankelijk van de ondergrond dient er al dan niet gebruik gemaakt te worden van een primer. Gelieve te vragen naar onze uitgebreide montagehandleiding.
 • Afhankelijk van de omgeving waarin de draagconstructie zich bevindt, dient er al dan niet een afwerkingslaag te worden aangebracht. Gelieve te vragen naar onze uitgebreide montagehandleiding.
 • Een decoratieve afwerkingslaag op basis van acrylische verf is steeds toegelaten.
 • PROMAPAINT®-SC4 is bij levering klaar voor gebruik en mag niet verdund worden met water.
 • PROMAPAINT®-SC4 kan worden aangebracht met behulp van een borstel, roller of airless spuittoestel in lagen van ca. 750 μm (DFT = Dry Film Thickness).
 • Afhankelijk van de ondergrond dient er al dan niet gebruik gemaakt te worden van een primer. Gelieve te vragen naar onze uitgebreide montagehandleiding.
 • Afhankelijk van de omgeving waarin de draagconstructie zich bevindt, dient er al dan niet een afwerkingslaag te worden aangebracht. Gelieve te vragen naar onze uitgebreide montagehandleiding.
 • Een decoratieve afwerkingslaag op basis van acrylische verf is steeds toegelaten.
Veiligheid in gebruik
< #Back#

Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.

Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.

Documenten
< #Back#

Technische productbladen

Technische productbladen

Bestekteksten

Draagconstructies

Draagconstructies

Brochures

Brochures

Handleiding

Handleiding

Technische productbladen

Technische productbladen

Bestekteksten

Draagconstructies

Draagconstructies

Brochures

Brochures

Handleiding

Handleiding