PROMACOL®-K84/500

Voordelen

Onbrandbaar
Anorganisch, ontwikkelt geen giftige, noch brandbare gassen
Gebruiksklaar
Goed smeerbaar
Gemakkelijk te doseren
Geen voorafgaande behandeling van de ondergrond nodig

Een solventvrije, ééncomponent silicaatlijm

PROMACOL®-K84/500 is een solventvrije, ééncomponent silicaatlijm met anorganische toeslagstoffen, die speciaal is ontwikkeld voor het verlijmen van onbrandbare elementen.

Brandweerstand: getest volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.

Brandreactie: Euroklasse A1 volgens EN 13501-1

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Toepassingen

PROMACOL®-K84/500 is geschikt voor volgende toepassingen:

 • Verlijmen van calciumsilicaatplaten onderling
 • Verlijmen van minerale vezelplaten op gipsplaten, vezelcementplaten en staalplaten.
 • Verlijmen van PROMATECT®-L500 platen op galbestluchtkanalen en op PROMATECT®-L500 platen voor het realiseren van zelfstandige luchtkanalen.

Voordelen en toepassingen
< #Back#

Voordelen:

 • Onbrandbaar
 • Anorganisch, ontwikkelt geen giftige, noch brandbare gassen
 • Gebruiksklaar
 • Goed smeerbaar
 • Gemakkelijk te doseren
 • Geen voorafgaande behandeling van de ondergrond nodig


Toepassingen:

PROMACOL®-K84/500 is geschikt voor volgende toepassingen:

 • Verlijmen van calciumsilicaatplaten onderling
 • Verlijmen van minerale vezelplaten op gipsplaten, vezelcementplaten en staalplaten.
 • Verlijmen van PROMATECT®-L500 platen op galbestluchtkanalen en op PROMATECT®-L500 platen voor het realiseren van zelfstandige luchtkanalen.

Voordelen:

 • Onbrandbaar
 • Anorganisch, ontwikkelt geen giftige, noch brandbare gassen
 • Gebruiksklaar
 • Goed smeerbaar
 • Gemakkelijk te doseren
 • Geen voorafgaande behandeling van de ondergrond nodig


Toepassingen:

PROMACOL®-K84/500 is geschikt voor volgende toepassingen:

 • Verlijmen van calciumsilicaatplaten onderling
 • Verlijmen van minerale vezelplaten op gipsplaten, vezelcementplaten en staalplaten.
 • Verlijmen van PROMATECT®-L500 platen op galbestluchtkanalen en op PROMATECT®-L500 platen voor het realiseren van zelfstandige luchtkanalen.

Eigenschappen
< #Back#

Eigenschappen PROMACOL®-K84/500
Volumieke massa ± 1,4 ± 0,2 g/cm3
Viscositeit (20°C) ± 270 Pa.s ± 50 Pa.s
Uitzetting 1:15
Verpakking en inhoud Plastic emmers van 15 kg
Plastic zakjes van 1 kg
Kleur Beige
Consistentie Pasta
Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 40°C
Droogtijd (RH 65%, 20°C) Normaal : ± 24 h/mm
Volledige uitharding: ± 1 week
Verbruik grote oppervlakken
(in functie van de kwaliteit van de ondergrond)
± 1,2 à 1,8 kg/m2

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Eigenschappen PROMACOL®-K84/500
Volumieke massa ± 1,4 ± 0,2 g/cm3
Viscositeit (20°C) ± 270 Pa.s ± 50 Pa.s
Uitzetting 1:15
Verpakking en inhoud Plastic emmers van 15 kg
Plastic zakjes van 1 kg
Kleur Beige
Consistentie Pasta
Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 40°C
Droogtijd (RH 65%, 20°C) Normaal : ± 24 h/mm
Volledige uitharding: ± 1 week
Verbruik grote oppervlakken
(in functie van de kwaliteit van de ondergrond)
± 1,2 à 1,8 kg/m2

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Transport en opslag
< #Back#

 • Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.
 • In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het materiaal tot ca. 6 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.
 • Een geopende emmer dient na gebruik zorgvuldig te worden gesloten en binnen een redelijk korte tijd te worden verwerkt.
 • Een aangesneden zakje dient binnen een redelijk korte termijn te worden verwerkt.
 • Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.
 • In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het materiaal tot ca. 6 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.
 • Een geopende emmer dient na gebruik zorgvuldig te worden gesloten en binnen een redelijk korte tijd te worden verwerkt.
 • Een aangesneden zakje dient binnen een redelijk korte termijn te worden verwerkt.
 • Verwerking en afwerking
  < #Back#

  PROMACOL®-K84/500 kan worden aangebracht met:

  • Een plamuurmes of troffel
  • Een geschikte lijmkam
  • Het plastic spuitzakje zelf na het afknippen van de tip ervan

  Reinig de gebruikte werktuigen grondig met water na gebruik.

  PROMACOL®-K84/500 kan worden aangebracht met:

  • Een plamuurmes of troffel
  • Een geschikte lijmkam
  • Het plastic spuitzakje zelf na het afknippen van de tip ervan

  Reinig de gebruikte werktuigen grondig met water na gebruik.

  Veiligheid in gebruik
  < #Back#

 • Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.
 • Enkel toepassen in goed geventileerde ruimte.
 • Bevat kaliumhydroxide
 • Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.
 • Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.
 • Enkel toepassen in goed geventileerde ruimte.
 • Bevat kaliumhydroxide
 • Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.
 • Documenten
  < #Back#

  1. Technische productbladen

  Technische productbladen

  1. Technische productbladen

  Technische productbladen