Wereldwijd beschikbaar

Promat is van mening dat de activiteiten van de distributieketen een belangrijke bijdrage leveren tot de waardeketen. De belangrijkste doelstelling hierbij is om onze standaard dienstenniveau-overeenkomsten en specifieke verbintenissen met klanten voor de volle 100% na te komen.

Om deze doelstelling te bereiken moet er vooral aandacht worden besteed aan volgende aspecten:

 • Een uitstekend beheer van de voorraad, planning en levertijden
 • Een nauwe samenwerking met transportbedrijven en expediteurs met het oog op een efficiënte dienstverlening (levertijden en losfaciliteiten)
 • Een efficiënt intern communicatiesysteem met verkoop- en productieafdelingen en workshops
 • Een bewuste keuze voor snelheid, met inbegrip van een korte transittijd d.m.v. laadperrons voor vrachtwagens
 • Een nultolerantiebeleid, in het bijzonder voor laadactiviteiten (fouten) en bij het manipuleren van de materialen (beschadigingen), en het online meten van de dienstverleningsgraad 

Het vermogen om in te spelen op een grote verscheidenheid aan klantenbehoeften

 • Leveringen van 250 gr tot 24 ton (pakjes, groepage, volle vrachten, lucht- en zeevervoer)
 • Levertijden van enkele uren tot een jaar volgens planning (voor grote projecten zoals tunnels)
 • Goederen ter waarde van enkele eurocenten tot 1000 € per stuk
 • Van robuuste producten zoals hoge densiteit-platen tot zeer broze materialen (vb. micro-poreuze producten) 

Middelen Promat distributieketen

 • Een wereldwijd SAP platform, waardoor alle relevante partijen (leveranciers, productie-eenheden, voorraadlocaties, workshops) toegang hebben tot de nodige informatie m.b.t. klantenbehoeften
 • Een wereldwijd distributiesysteem, waardoor materialen overal snel kunnen worden geleverd
 • Een zeer goed geïntegreerd productieketen-team, gebaseerd op een wereldwijde samenwerking

De Promat distributieketen: enkele cijfers

 • 14 productie-eenheden
 • 100 opslaglocaties
 • 10 workshops
 • 150 vrachtwagens per dag
 • 2000 bestellingen per maand
 • 150 verdelers