RESEARCH & DEVELOPMENT

PFL

Innovation & Technology Centre Tisselt, waarvan de laboratoria en het coördinatiecentrum zijn ondergebracht op de site van Promat in België garandeert een nauwe samenwerking tussen de afdelingen Marketing en Operations en is in hoge mate betrokken bij het beslissingsproces en bij het definiëren en toepassen van de Promat-strategie. 

Het Promat Fire Laboratory (brandlaboratorium en onderdeel van het Innovation & Technology Centre) verricht onderzoek naar het brandwerend beschermen in extreme omstandigheden van wanden, plafonds, luchtkanalen, staalconstructies en tunnels, alsook van tal van andere systemen, die worden getest op ware grootte, om zo veiliger en meer competitieve systemen te kunnen aanbieden.
 
Een hoogopgeleid, multidisciplinair team staat in voor de ontwikkeling van nieuwe producten en het opvolgen van de evolutie en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande producten, die in de verschillende Promat-fabrieken wereldwijd worden geproduceerd met het oog op het verstevigen van onze leiderspositie op de markt van de brandbescherming en de thermische isolatie. Deze brandbeschermingsmaterialen en thermische isolatieproducten worden bedacht en ontwikkeld aan de hand van geavanceerde technologieën en in overleg met de productie-ingenieurs met het oog op het realiseren van de meest competitieve prijs/prestatie verhouding.

Goed uitgeruste laboratoria stellen ons niet alleen in staat om nieuwe materialen te ontwikkelen, hun eigenschappen te evalueren en hun gedrag te onderzoeken in geval van blootstelling aan brand en hoge temperaturen, maar ook om onderzoek uit te voeren naar producten toegepast in bestaande brandbeschermingssystemen.

Eind jaren ’70 werd een specifieke benadering geïntroduceerd op het vlak van productontwikkeling, nl. mineral engineering ofwel het concept van de gecontroleerde kristalgroei (tijdens het productieproces) van geselecteerde minerale fases, die worden gebruikt voor de opbouw van structuren d.m.v. matrix engineering als basis voor hoog-performante producten. 

De Promat-aanpak m.b.t. mineral matrix engineering: 

• Mineraal: geselecteerde minerale fases worden gesynthetiseerd d.m.v. gecontroleerde kristalnucleatie en kristalgroei -    
  Mineral Engineering technology

• Matrix: gecontroleerde groep van engineered minerale fases voor de productie van materialen met welbepaalde fysische en
  chemische prestaties in functie van een gegeven toepassing - Matrix Engineering technology