EHS

ehs

Een brand veroorzaakt heel wat milieuschade, vooral in de vorm van luchtvervuiling. De impact kan zo groot zijn, dat verschillende gebieden moeten worden geëvacueerd.

Ons motto is: "Brandveilig is milieuveilig!”

Het verbeteren van de brandveiligheid in de bouwwereld heeft een positieve invloed op milieu en gezondheid.

Kwaliteit kan worden aangetoond door de prestaties van onze diensten en producten, maar heeft ook een andere dimensie: milieubescherming en gezondheid. Het wordt almaar duidelijker dat we zorg moeten dragen voor onze planeet in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

De harde lessen uit het recente verleden hebben ons geleerd, dat we de aarde niet kunnen blijven vervuilen en de volksgezondheid niet kunnen blijven negeren zonder hiervoor een hoge prijs te betalen.

Promat streeft dus voortdurend naar duurzame groei door:

• het creëren van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers
• het controleren en minimaliseren van de mogelijk negatieve impact op het milieu
• rekening te houden met de bezorgdheden op het vlak van EHS bij de ontwikkeling van producten en systemen
• de EHS prestaties voortdurend te verbeteren
• het aanmoedigen van een open dialoog met de aandeelhouders op basis van cijfers en feiten
• de nodige aandacht te besteden aan EHS als standaardprocedure bij fusies en acquisities, investeringen en afsplitsingen
• het toepassen van de EHS policy door alle Promat-entiteiten