De esthetische keuze voor de bescherming van stalen draagstructuren.

PROMAPAINT®-SC3 en PROMAPAINT®-SC4 zijn brandwerende verven op waterbasis en bevatten geen vezels, noch solventen. Zij kunnen zowel met een spuitmachine als met een borstel of een verfrol aangebracht worden. Het gaat om intumescerende verven, die reageren bij temperaturen van om en bij de 200°C. Zij zullen zwellen of uitzetten tot een dikte die tot 50 keer hun oorspronkelijke dikte kan bedragen. Op die manier zullen zij de opwarming van de beschermde betonnen of stalen structuur vertragen en het dragend vermogen bij brand verlengen.

 

PROMAPAINT®-SC4 

PROMAPAINT®-SC3

 
Omschrijving  Vezelvrije intumescerende één-componentverf op waterbasis met acrylaat-copolymeren die gebruikt wordt voor het brandwerend beschermen van stalen draagstructuren.  Vezelvrije intumescerende één-componentverf op waterbasis met synthetische harsen die gebruikt wordt voor het brandwerend beschermen van stalen en betonnen draagstructuren. 
Toepassingen 

  • Brandbescherming van stalen liggers en kolommen, voor een brandweerstand tot en met R 90
  • Brandbescherming van staalplaatbetonvloeren tot en met REI 60 

  • Brandbescherming van stalen liggers en kolommen, voor een brandweerstand tot en met R 120
  • Brandbescherming van betonnen vloeren, balken en kolommen tot en met R 120 
Reactie  Vanaf 200°C  Vanaf 200°C 
Opzwelling  Tot 50 keer de initiële dikte  Tot 50 keer de initiële dikte 
Kleur  Wit  Wit 
Dikte  Geringe dikte  Gemiddelde dikte 
Afwerking  Overschilderbaar met decoratieve afwerkingslaag  Overschilderbaar met decoratieve afwerkingslaag  
Basis  Water  Water 
Inhoud  Geen vezels, noch solventen  Geen vezels, noch solventen 
Verwerking 
  • Airless spuitapparatuur
  • Borstel
  • Verfrol 
  • Airless spuitapparatuur
  • Borstel
  • Verfrol 
Geen vezels, noch solventen
Geen vezels, noch solventen
Geen vezels, noch solventen


Aanbrengen van brandwerende verven PROMAPAINT®-SC3 en PROMAPAINT®-SC4 kunnen in verschil lende lagen worden aan gebracht, telkens met een tussentijdse droogtijd van enkele uren. De maximaal toegelaten droge laagdikte bedraagt 750 μm (DFT). Beide verfsystemen kunnen met airless spuit apparatuur, een borstel of een verfrol worden aangebracht. De verwerking van de producten dient met zuiver gereedschap en met de grootste zorg te gebeuren. De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond mogen tijdens het aanbrengen niet lager zijn dan + 5°C en niet hoger dan + 40°C.

Download hier de vernieuwde PROMAPAINT® brochure

Lees al het nieuws