PFPA Symposium - 19 maart 2015 - De Montil in Affligem

Renovaties van gebouwen vallen niet altijd onder de federale basisnormen brandveiligheid. Niettemin zal bij
vergunningsplichtige bouwprojecten het aspect brandveiligheid meegenomen worden en de aanvraag tot
bouwvergunning ter advies voorgelegd worden aan de brandweer. Vandaar dat wij tijdens dit symposium luisterennaar de visie van de Vlaamse en Waalse brandweerverenigingen.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid zal een toelichting geven over het verhogen van de
brandveiligheid in gebouwen die behoren tot het bouwkundig erfgoed.

Tijdens het PFPA symposium krijgt u ook informatie over de bepaling van de brandweerstand van typische houten en stalen
constructies die in oudere gebouwen voorkomen en hoe die brandweerstand kan opgewaardeerd worden.
Brandveilig renoveren is wel degelijk mogelijk. Dit zal blijken uit de voorstelling van het project Opéra Royal de Liège
waar er toch technisch innovatieve oplossingen bedacht werden om te voldoen aan de vereiste brandweerstand in
een complexe werfsituatie.

De presentaties worden in het Nederlands en het Frans geprojecteerd, sprekers drukken zich uit in hun moedertaal.
Het symposium wordt gemodereerd door Bert Kruismans.

Programma:

12.00 – 13.30 Lunch buffet

13.30 – 13.45 Inleiding Symposium
Liesbeth Jacobs, Voorzitter PFPA

13.45 – 14.25 La vision et l’expérience du Service Incendie
Colonel Pierre Bocca, Chef de Service SRI Namur

14.25 – 14.55 Brandweerstand van houtconstructies
Patrick Van den Bossche, Technisch Centrum der Houtnijverheid

14.55 – 15.25 Brandpreventie in beschermd erfgoed
Catheline Metdepenninghen, Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed-interieur,
Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid)
Rob Buelens, Erfgoedconsulent beveiliging, Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid)

15.25 – 15.50 Pauze

15.50 – 16.20 Aandachtspunten bij renovatie van bestaande staalconstructie                                                                                                                           Koen Michielsen, Technical Manager, Infosteel

16.20 – 17.00 Opéra Royal de Wallonie à Liège – Rénovation, restauration, modernisation et extension
Laurence Hendrickx, Architecte, A2RC

17.00 – 17.30 Performance based aanpak bij renovatieprojecten
Majoor Dieter Brants, Brandweer Leuven

17.30 – 19.30 Receptie

Lees al het nieuws