Privacyverklaring

Inleiding

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de op u betrekking hebbende Persoonsgegevens die Etex Building Performance NV, met maatschappelijke zetel te Bormstraat 24, 2830 Tisselt, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen  onder het nummer BTW BE 0466 061 145, (optredend als verwerkingsverantwoordelijke en hierna aangeduid met 'wij', 'ons' en 'onze') verzamelt via de website www.promat.be en de subdomeinen ervan (hierna de 'Website') of in het kader  van onze commerciële relatie, en om u mee te delen waarom en op welke rechtsgrond wij dergelijke Persoonsgegevens verzamelen en verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij via uw bezoek aan de Website hebben verkregen. Door de Website te gebruiken, geeft u aan dat u deze Privacyverklaring aanvaardt.

Rechtsgrond

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang gezien onze commerciële relatie of een wettelijke verplichting .

Als de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van deze verwerking vóór de intrekking van de toestemming.

Verzamelde Persoonsgegevens

Wij verzamelen op u betrekking hebbende persoonsgegevens (hierna 'Persoonsgegevens') op drie manieren:

  • via uw registratie en uw verzending van informatie die u op bepaalde pagina's van de Website invoert. De met een sterretje (*) gemarkeerde informatie moet worden verstrekt om ons in staat te stellen de hieronder vermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren. Tot dergelijke Persoonsgegevens die rechtstreeks van u worden verzameld, behoren uw voor- en achternaam, thuis- of werkadres, persoonlijk of zakelijk e-mailadres, persoonlijk of zakelijk gsm-nummer of ander telefoonnummer, berichten, projectinformatie of andere persoonlijke informatie of contactgegevens die u ons verstrekt. Wij kunnen ook informeren naar uw opmerkingen, suggesties of andere informatie met betrekking tot de Website, ons bedrijf of onze producten/diensten. In verband met wedstrijden, prijzenspelen, andere promotionele aanbiedingen of andere marketingactiviteiten kunnen ook andere specifieke soorten informatie worden gevraagd, zoals documenten of afbeeldingen die u kunt uploaden.
  • door middel van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.
  • In het kader van onze commerciële relatie.

Gebruik van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dit noodzakelijk is om ons in staat te stellen:

  • te reageren op uw directe verzoek, zoals beschreven bij het verzamelen van uw Persoonsgegevens of zoals anderszins aan u meegedeeld voorafgaand aan het gebruik van uw Persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of het gerechtvaardigd belang.
  • uw gebruik van de Website te beheren, met inbegrip van, voor zover van toepassing, uw deelname aan wedstrijden, prijzenspelen, andere promotionele aanbiedingen of andere marketingactiviteiten op basis van uw toestemming; en
  • u per e-mail/post/smsmailings of andere marketinginformatie te sturen over onze merken, gelieerde ondernemingen en/of partners waarmee wij gezamenlijke promoties uitvoeren of waarmee wij programma's uitvoeren die u zouden kunnen interesseren op basis van uw toestemming of het gerechtvaardigd belang.

Wij kunnen de Persoonsgegevens die u verstrekt combineren met andere Persoonsgegevens die wij voor dezelfde doeleinden uit andere bronnen over u hebben verkregen, ook als u uw gegevens op andere plaatsen of via een ander medium (bijv. een socialmediaplatform) aan ons hebt verstrekt. Deze bronnen zijn op handelsbeurzen of via onze accountmanagers

Wij mogen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die in deze Privacyverklaring nog niet zijn voorzien, tenzij op basis van een toepasselijke wettelijke toestemming. In ieder geval brengen wij u op de hoogte van een dergelijke wijziging in deze Privacyverklaring voordat wij uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken. In het geval van op toestemming gebaseerde activiteiten zullen wij uw Persoonsgegevens niet voor dergelijke nieuwe doeleinden verwerken zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen.

Bijzondere categorie Persoonsgegevens

Wij verzamelen of verwerken geen bijzondere categorie Persoonsgegevens die op u betrekking hebben. De bijzondere categorieën Persoonsgegevens omvatten gegevens waaruit het volgende blijkt: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of andere overtuigingen van soortgelijke aard, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon, gegevens over gezondheid, en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Direct marketing

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang, tenzij dit krachtens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan.

Indien u op een gegeven moment besluit dat u geen commerciële of promotionele informatie meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich kosteloos en zonder opgave van redenen afmelden voor direct marketing campagnes en bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door ons te mailen op info@promat.be met de vermelding "opt-out" in de onderwerp regel van uw e-mailbericht. Als alternatief kunt u gebruikmaken van de afmeldprocedure die wordt vermeld in elk promotioneel bericht dat u van ons ontvangt.

Als u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van promotionele berichten van ons, ontvangt u wel nog informatie die betrekking heeft op een contract dat u mogelijk met ons bent aangegaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, indien u ons hiervoor uitdrukkelijk en voorafgaandelijk toestemming geeft en u heeft ten allen tijde het recht om hieraan niet te worden onderworpen. De geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de profilering, wordt gebruikt om middels een cookie en aan de hand van uw klikgedrag op de Website uw productinteresse te bepalen en welke type klant u bent. Aan de hand hiervan zal u per mail gepersonaliseerde marketinginformatie worden overgemaakt met betrekking tot het product waarvoor uw productinteresse aan de hand van de profiling werd vastgesteld.

Delen van Persoonsgegevens en doorgifte van Persoonsgegevens aan ontvangers in derde landen

Wij stellen uw Persoonsgegevens niet ter beschikking van derden en geven uw Persoonsgegevens niet vrij, tenzij deze doorgifte is gebaseerd op uw specifieke toestemming, noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of anderszins is toegestaan of wordt opgelegd door de wet, een overheidsinstantie of een gerechtelijke instantie.

Wij dragen uw Persoonsgegevens over aan de volgende ontvangers: Etex Building Performance NV

Wanneer uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers of derden buiten de Europese Economische Ruimte in landen die volgens de Europese Commissie geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens garanderen, zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.  Voor informatie over de passende maatregelen die zijn genomen of waar deze maatregelen zijn genomen, kunt u ons mailen op info@promat.be

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of een ander apparaat worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

Algemene informatie over de gebruikte cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om uw taalvoorkeuren op te slaan, op te slaan welk type klant u bent,om te bepalen hoeveel stalen/monsters u ontvangt, uw gebruik van de Website te analyseren via Google Analytics, sociale-interactiefuncties met ondersteunde externe sociaalnetwerksites mogelijk te maken en de inhoud van e-mails te personaliseren op basis van uw productinteresse. Wanneer u onze Website voor de eerste keer bezoekt, wordt in een cookiebanner op de startpagina privacy informatie weergegeven samen met informatie over de toestemming voor het gebruik van cookies. Als u actief blijft gebruikmaken van de Website en niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, stemt u in met ons gebruik van cookies en wordt deze toestemming in uw browser opgeslagen, zodat de informatie niet op elke pagina van de Website hoeft te worden herhaald. Als de toestemming in uw browser ontbreekt (bijvoorbeeld omdat u uw cookies hebt verwijderd), verschijnt de cookiebanner met privacy informatie opnieuw bij uw volgende bezoek aan de Website. Wij kunnen bepaalde technisch noodzakelijke cookies installeren en gebruiken, waarvoor dus geen voorafgaande toestemming van u nodig is. Wij kunnen ook sessiecookies gebruiken die aan het einde van uw sessie automatisch worden verwijderd en waarvoor ook geen voorafgaande toestemming van u nodig is. Andere cookies (zoals cookies om de navigatie-ervaring te verbeteren door de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren en door bepaalde gegevens bij te houden zodat u deze niet bij elk bezoek opnieuw dient in te voeren) kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Alle relevante informatie over de cookies die door deze Website worden gebruikt, vindt u in de onderstaande tabel.

 

Naam van cookie

Categorie van opgeslagen informatie

Doel

Domein

Type cookie

Bewaartijd

Gerelateerd aan het volgen van gebruikers

Communicatie aan derden

Privacybeleid van derden

.ASPXAUTH_Etex

Visitor preferences

Identifies the user and allows authentication to the server

www.promat.be

Preferences

Session

No

Yes

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

__atuvc

 

Updates the counter of a website's social sharing features.

www.promat.be

Marketing

13 months

 

no

NA

__atuvs

 

Ensures that the updated counter is displayed to the user if a page is shared with the social sharing service, AddThis.

www.promat.be

Marketing

Session

 

no

NA

__cfduid

Technical information

Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic

www.promat.be

Necessary

1 year

no

Yes

https://policies.google.com/privacy

_at.cww

 

Used by the social sharing platform AddThis

www.promat.be

Marketing

Persistent

 

no

NA

_atshc

 

 

www.promat.be

Unclassified

Session

 

no

NA

_ga

Statistical data

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

www.promat.be

Statistics

2 years

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

_gali

 

 

www.promat.be

Statistics

Session

 

no

NA

_gat

Statistical data

Used by Google Analytics to throttle request rate

www.promat.be

Statistics

Session

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

_gid

Statistical data

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

www.promat.be

Statistics

Session

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

_hjIncludedInSample

 

Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.

www.promat.be

Marketing

Session

 

no

NA

_mkto_trk

Marketing data

This tracking cookie allows a website to link visitor behaviour to the recipient of an email marketing campaign, to measure campaign effectiveness.

www.promat.be

Marketing

2 years

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

_twitter_sess

 

Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and which pages have been loaded, with the purpose of personalising and improving the Twitter service.

www.promat.be

Marketing

Session

 

yes

twitter.com

ads/ga-audiences

Marketing data

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.

www.promat.be

Marketing

Session

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

AI_buffer

 

 

www.promat.be

Unclassified

Session

 

no

NA

AI_sentBuffer

 

 

www.promat.be

Unclassified

Session

 

no

NA

ai_session

 

Preserves users states across page requests.

www.promat.be

Marketing

Session

 

no

NA

ai_user

 

Used by Microsoft Application Insights software to collect statistical usage and telemetry information. The cookie stores a unique identifier to recognize users on returning visits over time.

www.promat.be

Statistics

1 year

 

no

NA

AITR_ClientPerformanceMathError

 

 

www.promat.be

Unclassified

Session

 

no

NA

AITR_InvalidBackendResponse

 

 

www.promat.be

Unclassified

Session

 

no

NA

AITR_OnError

 

 

www.promat.be

Unclassified

Session

 

no

NA

AITR_TransmissionFailed

 

 

www.promat.be

Unclassified

Session

 

no

NA

APISID

Profiling data

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign

www.promat.be

Marketing

Persistent

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

ARRAffinity

 

Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times.

www.promat.be

Necessary

Session

 

no

NA

ASP.NET_SessionId

Technical information

Preserves the visitor's session state across page requests.

www.promat.be

Necessary

Session

no

No

NA

at-rand

 

Used by the social sharing platform AddThis

www.promat.be

Marketing

Persistent

 

no

NA

bcookie

 

Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.

www.promat.be

Marketing

2 years

 

yes

linkedin.com

BIGipServer#

Technical information

Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times.

www.promat.be

Necessary

Session

no

Yes

https://policies.google.com/privacy

bscookie

 

Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.

www.promat.be

Marketing

2 years

 

yes

linkedin.com

bt2

 

Used by the social sharing platform AddThis to keep a record of parts of the site that has been visited in order to recommend other parts of the site

www.promat.be

Marketing

255 days

 

yes

addthis.com

collect

Statistical data

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

www.promat.be

Marketing

Session

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

CookieConsent

Visitor preferences

Stores the user's cookie consent state for the current domain

www.promat.be

Necessary

1 year

no

Yes

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

CookieConsentBulkTicket

Visitor preferences

Enables cookie consent across multiple websites

www.promat.be

Preferences

1 year

no

Yes

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

CookieLawBannerAccepted

Site navigation

Stores the user's cookie consent state

www.promat.be

Necessary

40 years

no

No

NA

ct0

 

 

www.promat.be

Marketing

Session

 

yes

twitter.com

di2

 

 

www.promat.be

Marketing

1 year

 

yes

addthis.com

external_referer

 

Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and which pages have been loaded, with the purpose of personalising and improving the Twitter service.

www.promat.be

Marketing

6 days

 

yes

twitter.com

fr

Marketing data

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

www.promat.be

Marketing

3 months

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

GPS

Device location tracking data

Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.

www.promat.be

Marketing

Session

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

guest_id

 

Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and which pages have been loaded, with the purpose of personalising and improving the Twitter service.

www.promat.be

Marketing

2 years

 

yes

twitter.com

JSESSIONID

 

Preserves users states across page requests.

www.promat.be

Necessary

Session

 

yes

linkedin.com

lang

 

Set by LinkedIn when a web page contains an embedded "Follow us" panel.

www.promat.be

Preferences

Session

 

yes

linkedin.com

lidc

 

Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.

www.promat.be

Marketing

1 day

 

yes

linkedin.com

loc

 

Geolocation, which is used to help providers determine how users who share information with each other are geographically located (state level).

www.promat.be

Marketing

13 months

 

yes

addthis.com

mus

 

 

www.promat.be

Marketing

1 year

 

yes

addthis.com

NID

Device ID tracking data

Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.

www.promat.be

Marketing

6 months

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

ouid

 

 

www.promat.be

Marketing

1 year

 

yes

addthis.com

personalization_id

 

 

www.promat.be

Marketing

2 years

 

yes

twitter.com

PREF

User tracking data

Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.

www.promat.be

Marketing

8 months

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

promatbe#lang

Site navigation

Registers your language selection to facilitate future browsing

www.promat.be

Preferences

Session

no

No

NA

promatbe#persistedlang

Site navigation

Registers your language selection to facilitate future browsing

www.promat.be

Preferences

40 years

no

No

NA

r/collect

Marketing data

Enables data collection for Display and Search Remarketing

www.promat.be

Marketing

Session

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

scWfmAntiCSRF

Technical information

Prevents Cross-Site Request Forgery attacks where a malicious website can influence the interaction between a client browser and a web app that trusts the browser

www.promat.be

Necessary

Session

no

No

NA

shoppingbasket.hash

Technical information

Encrypting of shopping basket information

www.promat.be

Necessary

30 days

no

Yes

https://policies.google.com/privacy

shoppingbasket.itemcount

Technical information

Preserves the visitor's session state across page requests.

www.promat.be

Necessary

30 days

no

Yes

https://policies.google.com/privacy

shoppingbasket.timestamp

Technical information

Preserves the visitor's session state across page requests.

www.promat.be

Necessary

30 days

no

Yes

https://policies.google.com/privacy

ssc

 

 

www.promat.be

Marketing

13 months

 

yes

addthis.com

ssh

 

 

www.promat.be

Marketing

13 months

 

yes

addthis.com

sshs

 

 

www.promat.be

Marketing

13 months

 

yes

addthis.com

tr

Marketing data

Used by Facebook

www.promat.be

Marketing

Session

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

uid

 

Creates a unique, machine-generated user ID. AddThis, which is owned by Clearspring Technologies, uses the user ID to make it possible for the user to share content across social networks and provide detailed statistics to various providers.

www.promat.be

Marketing

1 year

 

yes

addthis.com

uvc

 

Detects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user.

www.promat.be

Marketing

13 months

 

yes

addthis.com

vc

 

Used by the social sharing platform AddThis

www.promat.be

Marketing

1 year

 

yes

addthis.com

VISITOR_INFO1_LIVE

User tracking data

Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

www.promat.be

Marketing

179 days

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

WAWebSiteSID

 

Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times.

www.promat.be

Necessary

Session

 

no

NA

xtc

 

Registers the user's sharing of content via social media.

www.promat.be

Marketing

13 months

 

yes

addthis.com

YSC

User tracking data

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

www.promat.be

Marketing

Session

Yes

Yes

https://policies.google.com/privacy

 

Aanvullende informatie over specifieke cookies

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een hulpmiddel van Google Inc. (Google) voor de analyse van webgegevens. Google Analytics maakt gebruik van cookies die ons helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken.

Aangezien we de anonimisering van doorgegeven IP-adressen hebben geactiveerd, zal Google voorafgaand aan een dergelijke doorgifte het laatste octet van het IP-adres weglaten/anonimiseren binnen de lidstaten van de EER. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verkort door Google-servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om na te gaan hoe u de Website gebruikt, om ons rapporten over de activiteit van de Website te bezorgen en om ons andere diensten met betrekking tot internetgebruik en de activiteit van de Website te leveren. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover het beschikt.  Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Op deze Website wordt code van Google Analytics aangevuld met 'anonymizeIp' om te garanderen dat IP-adressen geanonimiseerd worden verzameld (zogenaamde IP-maskering)..

Hoe voorkomen dat cookies worden geplaatst

U kunt verhinderen dat cookies worden geplaatst door de instellingen van uw browser aan te passen. De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. Ga naar http://www.allaboutcookies.org voor meer informatie over hoe u kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst.

In dat geval is het echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet goed werken en dat sommige functionaliteiten van de Website niet langer voor u beschikbaar zijn.

Hoe cookies verwijderen/deactiveren

Om alle op uw computer geplaatste cookies te wissen/deactiveren, kunt u in de meeste webbrowsers het gebruik van cookies volledig uitschakelen of cookies die door specifieke domeinen/websites zijn aangemaakt, verwijderen. Raadpleeg de Help van uw browser voor meer informatie over hoe u dit kunt doen:

 

U kunt specifiek voorkomen dat Google voor elke website die u bezoekt gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de add-on voor uw webbrowser die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

U kunt ook het gebruik van Google Analytics op deze Website uitdrukkelijk weigeren door op de volgende link te klikken. Op de computer wordt een opt-outcookie geplaatst dat ervoor zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld wanneer u deze Website in de toekomst bezoekt:
<a href=“javascript:gaOptout()“>Disable Google Analytics</a>.

Delen op sociale netwerken

Wij maken gebruik van een plug-in (ook wel invoegtoepassing genoemd) die u in staat stelt de informatie van de Website te delen op YouTube en LinkedIn via de knoppen 'Delen'.

Om redenen van gegevensbescherming hebben we er bewust voor gekozen om op onze Website geen gebruik te maken van directe plug-ins voor sociale netwerken. In plaats daarvan maken we gebruik van een alternatieve technische oplossing die u in staat stelt om te beslissen of en wanneer u gegevens doorstuurt naar exploitanten van sociale netwerken. Wanneer u de Website bezoekt, worden gegevens dus nooit automatisch naar een sociaal netwerk verzonden. Pas wanneer u op de betreffende knop klikt, maakt uw webbrowser verbinding met de servers van het sociale netwerk, d.w.z. als u op elementen en vervolgens op het pictogram van het sociale netwerk klikt, geeft u aan dat u ermee instemt dat uw browser verbinding maakt met de servers van het sociale netwerk en gebruiksgegevens verstuurt naar de exploitant van dat sociale netwerk, ongeacht of u al dan niet een abonnee van dat sociale netwerk bent.

Wij hebben geen invloed op de aard of omvang van de gegevens die sociale netwerken dan kunnen verzamelen. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, over de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door sociale netwerken en over uw gegevensbeschermingsrechten en relevante configuratie-instellingen, verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaring van het betrokken sociale netwerk.

Links naar websites van derden                           

Op bepaalde delen van deze Website kunnen we links naar websites van derden plaatsen, die niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring. Deze links worden verstrekt voor uw gemak; wees u er echter van bewust dat wij geen controle hebben over deze derden of hun websites en dat deze derden een andere privacyverklaring zullen hebben die van toepassing is op informatie die van u wordt verzameld wanneer u hun websites bezoekt. Wij raden u aan de privacy verklaringen van alle websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan 36 maanden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met de standaardpraktijken in de sector om een passend beveiligingsniveau voor de verwerkte Persoonsgegevens te waarborgen. Veiligheid vereist echter inspanningen van alle betrokken actoren. We raden u dan ook aan om bij te dragen aan deze inspanningen door zelf passende beveiligingsmaatregelen te nemen, waaronder het gebruik van sterke wachtwoorden en het vertrouwelijk houden van alle gebruikersnamen en wachtwoorden (indien van toepassing).

Kinderen op de website

Deze Website is niet bedoeld voor noch gericht aan kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust informatie van dergelijke personen. Als u van mening bent dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via info@promat.be

Uw rechten

U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht van toegang, uw recht van rectificatie en uw recht van wissing met betrekking tot uw Persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking, verzoeken om een beperking van de verwerking of gebruikmaken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door een ondertekend aanvraagformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs te mailen info@promat.be of per post te versturen naar Etex Building Performance NV – marketing department, Bormstraat 24, 2830 Tisselt, België.

Indien van toepassing hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Als betrokkene hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de EU-lidstaat waar uw gewone verblijfplaats of uw werkplek zich bevindt of waar de schending zich heeft voorgedaan) als u van mening bent dat de verwerking van Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Compliance Officer

De Compliance Officer kan gecontacteerd worden op complianceofficer@etexgroup.com met betrekking tot alle kwesties in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten onder de toepasselijke nationale en Europese wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Ingangsdatum en wijzigingen

Deze Privacyverklaring is sinds 25 mei 2018 van kracht. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde en volledig naar eigen goeddunken, delen van deze Privacyverklaring te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Keer nu en dan terug naar deze pagina om de recentste versie van deze Privacyverklaring te lezen, aangezien uw verdere gebruik van deze Website na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden betekent dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze Website.