Terminologie

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
A | Top |
............................................................................................................................................................................................................
   
 
> A 
   
B | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  Brandbeschermingsvermogen K :  
    het vermogen of de capaciteit van een wand-, vloer- of plafondbekleding om het   
    bouwmateriaal dat achter deze bekleding is aangebracht te beschermen tegen ontvlamming, verkoling of 
    andere schade gedurende een bepaalde periode. 
     
C | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
C D | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
D 
   
E | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
 
>
  Europese classificaties:
    Dragende elementen | REI t of R t 
    Niet-dragende elementen | EI t of E t

  Gevelelementen | EI t of E t gevolgd door (i <--> o), (i <- o) of (i -> o)
    Deuren | EI1 t (met of zonder Sm)
    Liftdeuren | E t 
    Plafonds, zelfdragende plafonds en opgehangen plafonds | EI t gevolgd door (a <--> b), (a <- b) of (a -> b)
    Kleppen | EI t gevolgd door (ho en/of ve i <--> o) S, (ho en/of ve i <- o) S of (ho en/of ve i -> o) S 
    Elektrische kabels met buitendiameters ≤ 20 mm en met geleiders met een sectie ≤ 2,5 mm2 | PH t 
    (De periode t wordt uitgedrukt in minuten) 
     
>   Europese normen: 
    EN 13501-2, EN 13501-3 en EN 50200 
     
>   ETA: 
    European Technical Assessment 
     
>   ETAG: 
    European Technical Agreement Guideline 
     
F | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
 
>
  F
G | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
 
>
  G
I | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  I
J | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  J


 
L | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  L
M | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  M

 
N | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
 
>
  N


 
O | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  O
P | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  Promat®-SYSTEMWALL:    
    Een brandwerende niet-dragende wand met grote hoogte. Dit wandsysteem is in het bijzonder ontworpen 
    voor (renovaties van) industriële gebouwen. Promat®-SYSTEMWALL bestaat uit een gegalvaniseerd stalen roosterwerk 
    met aan beide zijden een dubbele laag PROMATECT® platen. Dit systeem is uitermate geschikt voor het bouwen van  
    hoge, lichte en gemakkelijk te demonteren wanden waaraan hoge brandwerendheidseisen gesteld worden. 
     
   
R | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  RHR:  
    Rate of Heat ReleaseS | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  S
T | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  Type gebouw
    Type 1 | gebouw met niet-zelfredzame gebruikers 
    Type 2 | gebouw met zelfredzame en slapende gebruikers 


Type 3 | gebouw met zelfredzame en wakende gebruikers
V | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  Voorzetwanden:
    Voorzetwanden zijn per definitie wanden die vanaf één enkele zijde gemonteerd kunnen worden. Ze worden bijgevolg   
    toegepast als afdichting van openingen in brandwerende muren en dergelijke, waar men niet aan de binnenkant kan
    gaan werken. Ze lenen zich ook tot het afdichten of opbouwen van technische schachten.
W | Top |
.............................................................................................................................................................................................................
   
 
>
  Weerstand tegen brand :  
 
Het vermogen van een element van een bouwwerk om, gedurende een bepaalde termijn, 
    het vereiste draagvermogen, de vereiste vlamdichtheid en/of de vereiste thermische isolatie aan te houden zoals 
    gespecifieerd in een gestandaardiseerde brandweerstandsproef.